Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať na našich telefónnych číslach, e-maile alebo môžte využiť aj kontaktný formulár.
Ak potrebujete kontaktovať našich dodávateľov, nezabudnite si pozrieť dôležité telefónne čísla, ktoré nájdete nižšie.


Technicko-prevádzkové oddelenie:

Kristína Pruchová (e-mail: pruchova@spravadomovkosice.sk)
Marta Avuková (e-mail: avukova@spravadomovkosice.sk)

Ekonomické oddelenie:

Jana Vencelová (e-mail: vencelova@spravadomovkosice.sk)

SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
Hroncova 5
040 01 Košice

Údaje spoločnosti:
IČO: 36 579 866
DIČ: 202 183 9215
IČ DPH: SK 202 183 9215

Sme Vám k dispozícii:
Pondelok: 8:30 – 12:30, 13:00 – 14:00
Streda: 9:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
Piatok: 8:30 – 12:30

Tel. čísla:
055 632 0400
0915 943 912
0903 570 059

E-mailová adresa:
info@spravadomovkosice.sk

FAX: 055620400


TELEFÓNNE KONTAKTY NA DODÁVATEĽOV

VÝŤAHY
Schindler: 055 728 78 11
Microlift: 055 674 99 07, 0905 523 629
Ladislav Vrábel: 0905 491 421
Tuchyňa: 055 671 15 46

HAVARIJNÁ SLUŽBA
Namont: 055 69 69 272
R.O.B.I.: 0903 625 507
Teplo servis: 0915 467 770

Kontaktný formulár