Spoločnosť  SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.  je súkromná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2004.

Našim cieľom je poskytovať komplexné služby v oblasti spravovania bytových domov pri vysokej kvalite. Poplatok za výkon správy činí 5,00 eur/ bytová jednotka za mesiac s DPH. Správca pri výkone správy vychádza z dlhodobých skúseností  svojich pracovníkov a vyvinie maximálne úsilie na dobrú spoluprácu s vlastníkmi domu resp. s jeho zástupcami. Pozrite sa, čo môžete od spoločnosti Správa domov Košice, s.r.o. očakávať:

Správcovská réžia

5 - 7 € za byt

5 - 7 € za nebytový priestor

2 - 4 € za parkovacie miesto

Individuálny prístup

Individuálne cenové ponuky a aktívna komunikácia

Pravidelné obhliadky domov v našej správe

Plánovanie opráv a údržby

Schôdze vlastníkov bytov 1x ročne

3 rôzne cenové ponuky pre realizáciu opráv

Overená rýchlosť reklamačného procesu

TECHNICKO - PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

OPRAVA & MODERNIZÁCIA

Zabezpečujeme nielen opravu ale i modernizáciu (spoločné priestory a zariadenia domu, komplexná obnova bytových domov)

RIEŠENIE VHODNÝCH ÚVEROV

Vybavovanie úverov cestou komerčných bánk a cestou Štátneho fondu rozvoja bývania

POCTIVÉ REVÍZIE

Technické zariadenia sú vždy poctivo revízované

ZMLUVNÁ AGENDA

Dodávateľské zmluvy (kúrenie / voda / havarijná služba / starostlivosť o zeleň / údržba plynovej kotolne / podzemné garáže / parkovacie miesta)

ODPOČTY VODY A TEPLA

Odpočet a ročné vyúčtovanie vody a tepla

VŠETKO POD KONTROLOU

Sledujeme tvorbu a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv

Ekonomická činnosť

  • nastavenie a spracovanie zálohových predpisov
  • vyúčtovanie služieb spojených s bývaním a vyúčtovaním kúrenia
  • spracovanie zmlúv o dielo a zmlúv o prenájme spoločných priestorov
  • iné činnosti na základe požiadaviek vlastníkov